Chính sách vận chuyển - Young Rice Drap

Chính sách vận chuyển

Các quy định về việc lấy/nhận hàng như sau:

1. Nhà Vận Chuyển chỉ nhận hàng sau khi đơn hàng đã được đăng trên hệ thống thông qua API.
2. Nhà Vận Chuyển chỉ nhận hàng tại địa điểm của Người Gửi khi trên kiện hàng có dán nhãn (bill) của Young Rice Drap.
3. Nhân viên nhận hàng phải mặc đồng phục hoặc mang thẻ nhân viên của Nhà Vận Chuyển.
4. Nhân viên nhận hàng phải cung cấp Phiếu Xác Nhận Đã Nhận Hàng cho Người Gửi sau khi đã nhận hàng thành công (thể hiện thông tin đơn hàng đã được nhận).
5. Người Gửi không giao hàng cho Nhà Vận Chuyển nếu Nhân viên Nhận hàng không cung cấp Phiếu Xác Nhận Đã Nhận Hàng.
6. Nhà Vận Chuyển chỉ nhận hàng theo nguyên tắc “Nguyên đai – Nguyên kiện” (Kiện hàng được đóng bởi Người Gửi, Nhà Vận Chuyển chỉ nhận kiện hàng nguyên vẹn – bên ngoài kiện hàng không có dấu hiệu đã bị mở, ướt, hư hỏng).
7. Nếu Nhà Vận Chuyển nhận thấy đơn hàng có sai khối lượng và kích thước so với thông tin của Young Rice Drap, họ sẽ ghi nhận thông tin khối lượng và kích thước chính xác (có sự xác nhận của Người Gửi) và gửi lại thông tin đó cho Đầu mối của Young Rice Drap.
8. Mỗi đơn hàng chỉ tương ứng với 01 (một) kiện hàng.
9. Quy định số lần lấy hàng cho một đơn hàng như sau:
– Tối thiểu 01 lần trong 01 ngày;
– Tối đa 03 (ba) lần và 02 (hai) ngày liên tiếp;
– Sau 03 lần lấy không thành công, Nhà Vận Chuyển sẽ cập nhật Hủy (Lấy Hàng không thành công) qua API.

10. Đối với đơn hàng mà Người gửi tự đưa đến điểm gửi (bưu cục), Nhà Vận Chuyển sẽ nhận hàng trong vòng 24 giờ. Nếu sau 24 giờ không nhận được hàng, Nhà Vận Chuyển sẽ cập nhật Hủy (Nhận tại điểm gửi không thành công) qua API.

Quy định giao hàng bao gồm các điều sau:

1. Số lần giao hàng: Tối thiểu 01 (một) lần, tối đa 03 (ba) lần.
2. Giao hàng đến tay người nhận:
– Nhà vận chuyển phải liên hệ hoặc thông báo cho người nhận trước khi tiến hành giao hàng.
– Nhà vận chuyển giao đến địa chỉ người nhận đã được Young Rice Drap chỉ định.
– Nhà vận chuyển sẽ thực hiện cho xem hoặc không cho xem hàng theo yêu cầu của Young Rice Drap trên hệ thống nhà vận chuyển (trường: Ghi chú giao hàng).
– Nhà vận chuyển đồng ý cho người nhận hẹn lại thời gian giao hàng tối đa 05 (năm) ngày kể từ ngày giao hàng đầu tiên.
– Khi giao hàng thành công cho người nhận:
+ Đối với đơn hàng CÓ thu hộ (COD): cần có chữ ký người nhận, ghi rõ họ tên.
+ Đối với đơn hàng KHÔNG thu hộ (No COD): Có chữ ký người nhận, ghi rõ họ tên và chứng từ (nếu người nhận đồng ý): Chứng minh nhân dân, Hộ Chiếu,… để xác minh người nhận (trong trường hợp cần thiết).

3. Trường hợp người nhận từ chối nhận sau khi xem hàng: Nhà vận chuyển (nhân viên giao hàng) lập “Biên Bản Từ Chối Nhận Hàng” thể hiện ít nhất các thông tin:
– Mã đơn hàng.
– Lý do từ chối nhận.
– Thông tin của kiện hàng đã bị khui, bao gồm: tình trạng thùng carton bên ngoài, tình trạng hộp sản xuất của sản phẩm, tình trạng đóng gói của sản phẩm, tình trạng sản phẩm, số lượng sản phẩm, thông tin khác (nếu cần).
– Số lượng: ít nhất 02 bản (01 bản nhà vận chuyển lưu để đối chiếu – nếu cần; 01 bản đính kèm theo kiện hàng để trả lại người gửi).
– Xác nhận của người nhận (chữ ký).

Quy định về chuyển hoàn (khi giao hàng không thành công):

1. Nếu không có yêu cầu nhận hàng trả tại bưu cục gửi, đơn hàng sẽ được trả về địa chỉ lấy hàng mặc định của Young Rice Drap hoặc người gửi.
2. Số lần trả hàng tối đa là 03 lần.
3. Nếu trả hàng không thành công sau 03 lần, nhà vận chuyển sẽ gửi thông tin chi tiết về đầu mối liên hệ của Young Rice Drap, và Young Rice Drap sẽ phối hợp với các phòng ban để phản hồi hướng xử lý trong vòng 02 ngày – chậm nhất 07 ngày.
4. Tất cả các kiện hàng bị từ chối sau khi xem hàng đều phải có “Biên bản từ chối nhận hàng”.
5. Đối với các đơn hàng không còn nguyên vẹn như ban đầu và có khiếu nại từ người gửi, khi trả hàng, nhà vận chuyển sẽ lập biên bản trả hàng, ghi rõ các thông tin như mã đơn hàng, tình trạng hộp hàng bên ngoài, tình trạng hộp nhà sản xuất, tình trạng đóng gói của sản phẩm, tình trạng sản phẩm của kiện hàng (bao gồm sản phẩm còn nguyên, sản phẩm bị hư hại), số lượng sản phẩm (bao gồm sản phẩm còn nguyên, sản phẩm bị hư hại), thông tin khác (nếu có liên quan đến hàng hóa bị hư hại) và xác nhận của người gửi (chữ ký). Cần tạo ít nhất 02 bản (01 bản nhà vận chuyển lưu để đối chiếu nếu cần và 01 bản người gửi giữ để gửi về Young Rice Drap).

QUY ĐỊNH TRẢ HÀNG (ĐƠN HÀNG THU HỒI)

1. Nhà Vận Chuyển nhận yêu cầu Trả hàng qua API thể hiện đầy đủ các thông tin của Người Mua (Tên, Địa Chỉ, Số điện thoại) và Sản Phẩm Trả (Tên sản phẩm, Số lượng, tình trạng sản phẩm, hình ảnh);
2. Nhà Vận Chuyển đến Người Mua lấy hàng theo “Quy định lấy hàng” có thực hiện Đồng Kiểm (Đối chiếu sản phẩm thực tế với thông tin Sản phẩm được Young Rice Drap gửi qua API);
3. Nhà Vận Chuyển gửi ‘biên bản đồng kiểm’ đã lập với người mua về Youngricedrap.com qua API hoặc Email (Nếu chưa có API);
4. Nhà Vận Chuyển thực hiện Trả hàng về Người Bán theo ‘Quy định chuyển hoàn’ (không bao gồm Điều 4).